נטורל בי להגדלת החזה

דף הבית

מרכיבי NaturalBe

אודותינו

לקוחות מספרות

שאלות נפוצות

הצהרת פרטיות

 

 

המידע המתפרסם באתר זה הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה התוויה רפואית כלשהי. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו. אנשים החולים במחלות כרוניות והנוטלים תרופות מרשם – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

 

 

 

 "נטורל-בי" מתחייבת שפרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע פעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי "נטורל-בי" לגורמים שלישיים וחיצוניים.

 

 

 

 למרות שחברת "נטורל-בי" עושה ותעשה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע שיועבר אליה ע"י הלקוחה, מוסכם שבמקרה של העברת מידע לצד ג עקב תקלה או בנסיבות שאינן בשליטתה של החברה, לא תחול על מפעיל האתר ו/או על "נטורל-בי" אחריות כלשהי בגין העברת המידע כאמור.

 

 

 

קניין רוחני

 

 

 

כל סימן ו/או איור ו/או צילום ו/או כיתוב ו/או סמל ו/או דף אתר (לרבות הנתונים והמידע שהוא מכיל) המופיעים באתר, הינם קנינה הבלעדי של "נטורל-בי" ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של "נטורל-בי" או של צדדים שלישיים.

 

 

 

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המוצגים באתר (או חלק מהם) ו/או לעשות בהם כל פעולה, אלא אם "נטורל-בי" התירה זאת במפורש ומראש.

 

 

 

לחברה קיימת זכות יוצרים על הרעיון העומד ביסוד האתר וכן על כל מידע המופיע באתר לרבות השירותים באתר, עיצוב האתר וסימני המסחר באתר.

 

 

 

הגנה על פרטיות

 

 

 

עם הירשמו של משתמש במאגר המידע של "נטורל-בי", תהא "נטורל-בי" רשאית לשלוח אליו מדי פעם בדיוור ישיר, מידע בדבר שירותיה ו/או מידע פרסומי ו/או מידע אחר. אם לא יהא המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה, על המשתמש לסמן באתר במקום המיועד לכך, כי אין ברצונו להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור.

 

 

 

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך ובין היתר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך המלא, כתוב ומספר טלפון לצורך קבלת שירותים. הינך אחראי באופן מלא לשימור סודיות פרטים אלו ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בפרטיך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

 

 

 

המשתמש באתר מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שתתבקש במסגרת ההרשמה לאתר. כמו כן, המשתמש באתר מתחייב לעדכן את המידע שמסרת במסגרת ההרשמה לאתר.

 

 

 

"נטורל-בי" שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות שניתן לך על ידה בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו וזאת ללא הודעה מצד "נטורל-בי"."נטורל-בי" רשאית להשתמש במידע האישי של המשתמש באתר לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות ה "cookie". כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כדי שיסרב לכל ה"cookie" או שיתריע על כל ה"cookie" שנשלח אליו. למרות זאת יש לשים לב שחלקים באתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש מסרב לקבל "cookie".

 

 

 

"נטורל-בי" רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו, תעדכן "נטורל-בי" דף זה כך שהמשתמש יוכל לדעת על כך.

 

 

 

"נטורל-בי" אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש באתר המתקבל שלא באמצעותה כי אם ע"י גופים שלישיים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון המטפלים המופיעים במאגר המטפלים), ואשר אינם בשליטתה של "נטורל-בי".

 

 

 

"נטורל-בי" תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו "נטורל-בי" תמצא כי פעולותיו באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית "נטורל-בי" למסור את פרטיו של המשתמש באתר לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש זה או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

 

 

 

"נטורל-בי" רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ו/או ליצירת קשר עם המשתמש ו/או לניתוח סטטיסטי ו/או מסירת מידע סטטיסטי לצד שלישי (מידע שלא יזהה אישית את המשתמש).

 

 

 

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ו"נטורל-בי" אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

 

 

 

 

 

            חברת "נטורל-בי" פועלת מתוך מחויבות להגן על פרטיות לקוחותיה ומכבדת את פרטיותם של כל מבקרי האתר.

 

להזמנת קרם התקשרי עוד היום
וגלי את פלאי הטבע שב – NaturalBE.

058-440-8809