נטורל בי להגדלת החזה

דף הבית

מרכיבי NaturalBe

אודותינו

לקוחות מספרות

שאלות נפוצות

תקנון אתר

מבוא:

 

חברת א.ז מערכות בע"מ ח.פ. ___________, בכתובת: _________________, הקימה אתר זה עבורך, על מנת שתוכלי לקבל מידע על החברה, על מוצרי החברה וכן מידע נוסף אחר.

 

הגישה לאתר הנ"ל והשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש באתר וכן לזכויות המוגנות בחוק לסימנים מסחריים ולזכויות יוצרים. הינך מתבקשת לקרוא תנאים אלו בעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו.

 

תנאי שימוש:

"החברה"- חברת א.ז מערכות בע"מ ו/או חברת "נטורל-בי", לרבות מנהלי החברה ו/או בעלי החברה ו/או עובדי החברה .

 

"משתמש- " כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במידע ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר.

 

 

מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

 

כל שימוש באתר, לרבות השימוש בתכני האתר ו/או בשירותיו, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

 

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

השימוש בלשון נקבה הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

 

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של סתירה ביניהם, קובע האמור בתנאי השימוש הספציפיים יותר.

 

 רשאי להשתמש באתר ולעשות שימוש בו, כל אדם מעל גיל 18.

 

 כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר

 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו.

 

 

כללי:

 

 אתר זה כולל מידע אודות רפואה טבעית ו/או אלטרנטיבית, אין לראות במידע המפורסם באתר משום מידע רפואי או טיפול רפואי המוכר ע"י משרד הבריאות. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו. אנשים החולים במחלות ו/או הנוטלים תרופות מרשם – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

 

מבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר/טיפול הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו.

 

 

 "נטורל-בי" לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או מרכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח/פגיעה גופנית/ו או בריאותית שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

במכירת והצגת המוצרים/טיפולים באתר אין משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים/טיפולים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב. מומלץ להתייעץ עם קוסמטיקאית \ ואו רופא מוסמך לפני שימוש ובחירת מוצר.

 

 "נטורל-בי" ו\או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות בבחירת מוצר/טיפול שיירכש על ידי מבצע ההזמנה הנובעת מחוסר התאמה למשתמש ו\או מטעות מבצע הפעולה באתר בהקלדת נתוני הרכישה, לרבות פרטיו האישיים והמזהים/

 

 באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצרים לצבעם במציאות.

 

תצלומים המופיע באתר בהצגת המוצר וכן תצלומים המופיעים תחת הכותרת 'לפני ואחרי' מיועדים להמחשה בלבד, לעתים יתכנו הבדלים בין הגוונים \ העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון \ העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק בפועל.

 

 

הנהלת האתר רשאית במקרה של טעות במחיר או במספר התשלומים לבטל את העסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי .

 

האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ולהפסיק מכירת מוצר\טיפול מסויים ללא הודעה מוקדמת.

 

ל"נטורל-בי" שמורה בכל עת, הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות מוצרים/טיפולים, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר ו/או שירות.

 

עד לשליחת אישור אודות ביצוע הרכישה, ואישור חברת האשראי, אין מדובר בעסקה שהתהוותה, ונטורל בי תהא רשאית לבטל את העסקה.

 

המחירים והמבצעים באתר עשויים להתעדכן מעת לעת.

 

 

במסירת כתובת דוא"ל הנך מסכים ומאשר ל"נטורל-בי" לשלוח מידי פעם הודאות בדוא"ל המכילות מודעות פרסומיות , מסחריות וכד'.

 

 כל המחירים באתר בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.

 

 

ביצוע הזמנה באתר:

 

 כל המבצע פעולה ו\או קנייה באתר בין אם היא טלפונית ובין אם היא דרך האתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להם וכי לא תהא לו כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה , והדבר יהוו בסיס משפטי.

 

מבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל מעל גיל 18 בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף וכל רכישה כפופה לאישור חברות האשראי.

 

לידיעתך מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ומוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאתר "נטורל-בי" עקב כך.

 

מפעיל האתר יוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו\או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת \ שינוי השירות כאמור.

 

המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.

 

לאחר ביצוע הזמנה באתר ישלח מסר לתיבת הדואר האלקטרוני של מבצע ההזמנה בציון מספר ההזמנה. יובהר ויודגש, כי שליחת מסר זה בדואר האלקטרוני אל מבצע ההזמנה אינה מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינה מחייבת את "נטורל-בי". הרישום שנרשם במחשבי "נטורל-בי" יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

חיוב המזמין בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי אם באמצעות עסקה טלפונית או באמצעות סליקה אינטרנטית.

 

חברת "נטורל-בי" תספק מוצר, רק לאחר ששולם במלואו.

 

 

אספקת המוצרים:

 

זמני אספקת המוצרים הינם 14 ימי עסקים באופן שאינו כולל ימי שישי\שבת וימי חג וזאת לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי ופרטי משלוח מלאים ונכונים ע"י הלקוחה.

 

אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה על ידי "נטורל-בי" דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע"י מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה, כמו כן לבצע איסוף עצמי בתיאום טלפוני.

 

 אתר "נטורל-בי" לא ישא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח.

 

 

החזרת מוצרים וביטול עסקה:

 

 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית , שלם ו\או ללא פגיעה ו\או נזק ו\או פגם ו\או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

על בקשת הביטול להיעשות במסמך בכתב בלבד ל- "נטורל-בי" . באמצעות האימייל support@naturalbe.co.il או באמצעות טל' : 1-700-701-911

 

החזרת מוצר תוך 14 יום מיום קבלתו על חשבון הקונה בדואר רשום.

 

חברת נטורלבי שואפת לשביעות רצון מקסימלי עבור לקוחתיה. במקרה של חוסר שביעות רצון מהמוצר, שלחי לנו את המוצר עד 75 יום מיום הרכישה כשהוא סגור באריזתו המקורית ואנו נזכה אותך על החלק היחסי של התשלום ללא שאלות. הזיכוי יהיה לפי הפירוט הבא: על החזרת ערכה שלמה סגורה אנו נזכה בסכום העסקה המלא (בניכוי 7 % דמי טיפול ומשלוח). בהחזרת הכמוסות בלבד – זיכוי 30% מערך העסקה (בניכוי 7 % דמי טיפול ומשלוח) בהחזרת הטינקטורה בלבד – 30% מערך העסקה (בניכוי 7 % דמי טיפול ומשלוח) בהחזרת הקרם הלבד 35% מערך העסקה (בניכוי 7 % דמי טיפול ומשלוח)

 

 

על הלקוחה לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה ומצאה הלקוחה כי קיבלה מוצר פגום, תשלח הלקוחה את המוצר באריזתו תוך 14 ימים מיום קבלתו בדואר רשום והאתר יחליף את המוצר הפגום במוצר חדש, במידה והסתבר שהמוצר שהלקוחה החזירה תקין, המוצר ישלח בחזרה ללקוחה והלקוחה יחויב באופן מיידי על עלויות המשלוח. מוצר פגום שישלח לאחר 14 יום לא יוחלף.

 

לאור האמור לעיל, במקרה של גורמים ו\או אירועים שלא בשליטת "נטורל-בי", אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו\או מקרה חירום, רשאים בעלי האתר על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

 

כל מחלוקת בין משתמש לאתר תידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א.

 

חברת "נטורל- בי" שואפת לשרת לקוחותיה נאמנה ותעשה ככל שלאל ידה משגת על מנת לספק שירותים לשביעות רצון לקוחותיה.

 

 

 

אתר "נטורל-בי".

 

 

להזמנת קרם התקשרי עוד היום
וגלי את פלאי הטבע שב – NaturalBE.

058-440-8809